Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
31.07.2020

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Shqipëri falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Olsi Shehu

TIRANE (AA) - edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri nëpër xhamitë e vendit kanë falur namazin e Kurban Bajramit, sipas një protokolli të masave për shkak të pandemisë COVID-19. Ceremonia qendrore e namazit të Kurban Bajramit në Shqipëri është mbajtur në Xhaminë e Kokonozit në Tiranë me pjesëmarrjen e besimtarëve dhe klerikëve. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Maqedoninë e Veriut falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Furkan Abdula

SHKUP (AA) - Si në çdo vend të botës, edhe Maqedonia e Veriut këtë vit festën e Kurban Bajramit e priti nën hijen e koronavirusit. Ceremonia qendrore, që tradicionalisht mbahet çdo vit, këtë vit nuk u mbajt për shkak të shpërthimit të virusit COVID-19. Xhamia historike e Mustafa Pashës në kryqytetin Shkup ishte e mbushur me qytetarë, të cilët erdhën për të falur namazin e kësaj feste. ( Furkan Abdula - Anadolu Agency )

Në Shqipëri falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Olsi Shehu

TIRANE (AA) - edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri nëpër xhamitë e vendit kanë falur namazin e Kurban Bajramit, sipas një protokolli të masave për shkak të pandemisë COVID-19. Ceremonia qendrore e namazit të Kurban Bajramit në Shqipëri është mbajtur në Xhaminë e Kokonozit në Tiranë me pjesëmarrjen e besimtarëve dhe klerikëve. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në Shqipëri falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Olsi Shehu

TIRANE (AA) - edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri nëpër xhamitë e vendit kanë falur namazin e Kurban Bajramit, sipas një protokolli të masave për shkak të pandemisë COVID-19. Ceremonia qendrore e namazit të Kurban Bajramit në Shqipëri është mbajtur në Xhaminë e Kokonozit në Tiranë me pjesëmarrjen e besimtarëve dhe klerikëve. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Në Shqipëri falet namazi i Kurban Bajramit
Fotoğraf: Olsi Shehu

TIRANE (AA) - edhe besimtarët muslimanë në Shqipëri nëpër xhamitë e vendit kanë falur namazin e Kurban Bajramit, sipas një protokolli të masave për shkak të pandemisë COVID-19. Ceremonia qendrore e namazit të Kurban Bajramit në Shqipëri është mbajtur në Xhaminë e Kokonozit në Tiranë me pjesëmarrjen e besimtarëve dhe klerikëve. ( Olsi Shehu - Anadolu Agency )

Kosova anulon namazin e Kurban Bajramit shkaku i COVID-19
Fotoğraf: Eren Beksaç

PRIZREN (AA) - Në Kosovë, Kurban Bajrami filloi pa falur namazin e kësaj feste në xhami, shkaku i situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Dje, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, njoftoi se falja e namazit të Kurban Bajramit është anuluar me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik të popullatës. Po ashtu falja e namazit u anulua në të gjitha xhamitë në vend për dhjetë ditët e ardhshme. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Kosova anulon namazin e Kurban Bajramit shkaku i COVID-19
Fotoğraf: Eren Beksaç

PRIZREN (AA) - Në Kosovë, Kurban Bajrami filloi pa falur namazin e kësaj feste në xhami, shkaku i situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Dje, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, njoftoi se falja e namazit të Kurban Bajramit është anuluar me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik të popullatës. Po ashtu falja e namazit u anulua në të gjitha xhamitë në vend për dhjetë ditët e ardhshme. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Kosova anulon namazin e Kurban Bajramit shkaku i COVID-19
Fotoğraf: Eren Beksaç

PRIZREN (AA) - Në Kosovë, Kurban Bajrami filloi pa falur namazin e kësaj feste në xhami, shkaku i situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Dje, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, njoftoi se falja e namazit të Kurban Bajramit është anuluar me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik të popullatës. Po ashtu falja e namazit u anulua në të gjitha xhamitë në vend për dhjetë ditët e ardhshme. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Kosova anulon namazin e Kurban Bajramit shkaku i COVID-19
Fotoğraf: Eren Beksaç

PRIZREN (AA) - Në Kosovë, Kurban Bajrami filloi pa falur namazin e kësaj feste në xhami, shkaku i situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Dje, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, njoftoi se falja e namazit të Kurban Bajramit është anuluar me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik të popullatës. Po ashtu falja e namazit u anulua në të gjitha xhamitë në vend për dhjetë ditët e ardhshme. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

Kosova anulon namazin e Kurban Bajramit shkaku i COVID-19
Fotoğraf: Eren Beksaç

PRIZREN (AA) - Në Kosovë, Kurban Bajrami filloi pa falur namazin e kësaj feste në xhami, shkaku i situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Dje, kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), Naim Tërnava, njoftoi se falja e namazit të Kurban Bajramit është anuluar me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik të popullatës. Po ashtu falja e namazit u anulua në të gjitha xhamitë në vend për dhjetë ditët e ardhshme. ( Eren Beksaç - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit