Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

Me ngasje të biçikletave, qytetarët e Shkupit kërkojnë infrastrukturë të sigurt për çiklizëm
Fotoğraf: Umeys Sulejman

Nisma Qytetare "Në biçikletë", e cila përfshin çiklistë, organizoi një shëtitje nëpër rrugët e Shkupit. Shëtitja me biçikleta në Shkup organizohet për herë të 85-të dhe këtë herë filloi nga Sheshi Maqedonia, ku qytetarët e mbledhur me biçikletat e tyre synuan, siç thanë ata, t’ua kujtojnë autoriteteve se "çiklistëve u duhet infrastrukturë solide". Iniciatorët informojnë se shëtitja me biçikleta është pjesë e ngajrjes "Masa kritike". ( Umeys Sulejman - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit