Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul"

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul"

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

Mbahet gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" Fotoğraf: Mehmet Eser

Ka përfunduar gjysëm maratona "Vodafone Istanbul" e cila konsiderohet si një nga 8 gjysëm maratonat më të mira të botës, ku fituesi tek meshkujt u shpall Sezgin Ataç ndërsa tek femrat, Fatma Demir. Startin e maratonës prej 21 kilometra e dhanë sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Can Akın Çağlar, drejtori i përgjithshëm i "Spor Istanbul", Renay Onur si dhe kreu i klubit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Fatih Keleş. Gara e cila filloi në Yenikapı me pjesëmarrjen e 47 sportistëve elitë, vazhdoi në destinacionin duke kaluar në Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci duke vazhduar drejt Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray dhe Feshane. Bashkë me kthesën përpara kryqëzimit Eyüp atletët mbërritën në vijën e finishit në pikën e nisjes në hapësirën e aktiviteteve Yenikapı. ( Mehmet Eser - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit