THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Th Fotoğraf: Ayhan Mehmet

THESALIA (AA) – Shkëmbinjtë e lartë në rajonin grek të Thesalisë, shtëpia e manastireve ortodokse, të ndërtuara në majat e shkëmbinjve natyror të quajtur Meteora ose "Shkëmbinjtë që rrinë pezull". ( Ayhan Mehmet - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit