Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

Kolumbi, nxënësit në një shkollë vijojnë mësimin me maska të improvizuara Fotoğraf: Juancho Torres

Frika nga përhapja e koronavirusit COVID-19 në nivel botëror ka bërë që shumë njerëz personalisht të kujdesen për t'u mbrojtur nga sëmundja. Gjersa maska vërehet si mjeti më shpesh i përdorur si masë preventive, nxënësit në një shkollë në qytetin Soacha të Kolumbisë po vazhdojnë mësimin me maska të improvizuara që i kanë bërë vetë në shtëpi. ( Juancho Torres - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit