Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
06.10.2021

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

Karahantepe është vetëm njëra nga 12 lokalitetet arkeologjike në një shtrirje gjeografike prej 100 kilometrash, të emëruara së bashku "Taş Tepeler". ( Eşber Ayaydın - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". Foto: Kreu i gërmimeve në Karahantepe, prof. Necmi Karul ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". Foto: Kreu i gërmimeve në Karahantepe, prof. Necmi Karul ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

Karahantepe, thesari që zbulon kontributin e Anadollit në historinë njerëzore
Fotoğraf: Abdula Berisha

Gjetjet e fundit nga gërmimet në Karahantepe ekspozohen në Muzeun Arkeologjik të Şanlıurfa-s në "Ekspozitën e Njeriut Neolitik - Karahantepe". Foto: Skulpturë ku një njeri mban një leopard në shpinë ( Abdula Berisha - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit