Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias (2nd R) është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali (R) në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi (2nd L), në kitar solo Kamarul Borhan (L) dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias (foto) është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias (C) është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali (R) në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan (L) dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan (foto) dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali (L) në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi (R), në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias (2nd R) është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali (R) në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi (2nd L), në kitar solo Kamarul Borhan (L) dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

Al Farabi Band - Muslim Heavy Metal Band Fotoğraf: Adli Ghazali

Grupi malajzian i rrymës muzikore heavy-metal Alfarabi shpjegon moralin dhe vlerën islame përmes muzikës metal. I themeluar nga një grup inxhinierësh softuerësh në Kuala Lumpur në vitin 2009, grupi Alfarabi tregon një ndryshim nga shembujt e tjerë me llojin e tij të strukturës që sintetizon muzikën heavy-metal me Islamin. Themeluesi i grupit Nazri Alias është në kitarë ritmike, bashkëshortja e tij Rina Ghazali në kitar bas, në vokal Nasaie Nawawi, në kitar solo Kamarul Borhan dhe bateri Adie Wady. ( Adli Ghazali - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit