Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( AA - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: AA

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( AA - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: AA

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( AA - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: AA

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( AA - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll
Fotoğraf: Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Presidenca e Turqisë / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll Fotoğraf: Ahmet Bolat

Tubimi i 15 Korrikut, Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, në Stamboll. ( Ahmet Bolat - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit