Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët

Sherif Veliç (foto), i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç (foto), i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç (foto), i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç (foto), i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç, i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

Bosnjë dhe Hercegovinë, i mbijetuari i luftës "varrosi shtëpinë" e shkatërruar nga serbët
Fotoğraf: Bilal Isakovic

Sherif Veliç (foto), i cili varrosi shtëpinë e tij të shkatërruar nga serbët gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitet 1990, njëlloj sikurse varrimi i njerëzve, ka shkruar në gurin e varrit "Dashuria e ndërtoi, urrejtja e shkatërroi". Para luftës në Bosnjë, Sherif Veliç, babai i tre fëmijëve që punonte si mjeshtër metali në Gjermani, ndërtoi një shtëpi për vete në fshatin Kevljani të Prijedorit me paratë që i kurseu jashtë vendit. ( Bilal Isakovic - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit