BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

BeH, mijëra njerëz në "Marshin e Paqes" për të nderuar viktimat e Srebrenicës
Fotoğraf: Christian Demetrescu

Mijëra njerëz nga e gjithë bota filluan Marshin treditor të Paqes në Bosnjë dhe Hercegovinë për të përkujtuar 24-vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë. Marshi filloi sot nga qyteza Nezuk pranë qytetit të Tuzllës. Hamdija Fejziç, kryetar i Bordit të Organizatave për Përkujtimin e Srebrenicës, tha për AA se Marshi i Paqes është bërë një ngjarje ndërkombëtare me mijëra pjesëmarrës nga e gjithë bota. Fejziç shtoi se më shumë se 5.000 njerëz marrin pjesë në marshim çdo vit. ( Christian Demetrescu - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit