Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbajxhanasit festojnë çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi armen Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbajxhanasit u mblodhën në Monumentin e Dëshmorëve në kryeqytetin Baku për të përkujtuar dëshmorët dhe për të festuar çlirimin e rajonit Kalbajar nga pushtimi i cili qëndroi nën robërinë e Armenisë për 27 vite. Pas hyrjes së ushtrisë azerbajxhanase në Kalbajar, qytetarët e Azerbajxhanit vizituan Monumentin e Dëshmorëve me flamuj të Azerbajxhanit dhe të Turqisë në duar. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

Azerbaycanlılar, Kelbecer'in işgalden kurtuluşunu kutluyor Fotoğraf: Resul Rehimov

Azerbaycanlılar, 27 yıl Ermenistan'ın esaretinde kalan Kelbecer bölgesinin işgalden kurtarılmasını kutlamak ve şehitleri anmak için Bakü Şehitler Hıyabanı'na akın etti. Azerbaycan ordusunun, Kelbecer'e girmesinin ardından Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve ülke bayraklarıyla Şehitler Hıyabanı'na ziyarette bulundu. ( Resul Rehimov - Anadolu Agency )

instagram_banner

Imazhet më të fuqishme nga Turqia, bota, nga ajri, toka dhe nga vetë jeta, të gjitha në llogarinë tonë në Instagram. Na ndiqni!

Të fundit