Komisioni i etikës

Anëtarët e Komisionit të Etikës:

Kryetari i Komisionit të Etikës, Şerife Gül ÖZDEMİR ARIMAN (Avokat)

Anëtarë i Komisionit të Etikës, Ertuğrul CİNGİL (Drejtor i Publikimit të Lajmeve të Turqisë)

Anëtarë i Komisionit të Etikës, Erdem ERDEMLİOĞLU (Drejtor i Burimeve Njerëzore)

Detyrat e Komisionit të Etikës;

Përpjekjet për vendosjen, përhapjen dhe bërjen të qëndrueshme të kulturën së etikës në Anadolu Agency

Planifikimi dhe praktikimi i trajnimeve të ndryshme për mundësimin e pëlqimit të etikës të punonjësve të Anadolu Agency.

Identifikimin dhe gjetjen e zgjidhjeve për problemet e mundshme të etikës që mund të shfaqen në Anadolu Agency.

Të punojnë për rritjen e respektit dhe besueshmërisë në masën sociale si dhe vendosja e një stabiliteti të kulturës së etikës në Anadolu Agency.Parimet tona të Etikës;

a) Drejtësi/Ndershmëri

Anadolu Agecny vepron me parimin e ndershmërisë me të gjithë personat apo institucionet që bashkëpunon.

b) Paanshmëri

Anadolu Agency nuk bën asnjë dallim mes punonjësve. Gjithashtu iu shërben klientëve të saj pa asnjë dallim mes tyre.

c) Siguri

Anadolu Agency punon me siguri të ndërsjellë me klientët e saj si dhe jep informacion të qartë dhe të drejtë.

Detyrimet ndaj klientëve dhe punonjësve të saj i sjell në vend të plota dhe në kohë.

d) Transparente

Anadolu Agency jep informacion të kuptueshëm dhe të drejtpërdrejtë për riskun, përfitimet, të drejtat dhe detyrimet mbi shërbimin e dhënë klientëve të saj.

e) Vlerëson Përfitimet e Shoqërisë

Anadolu Agency kujdeset për respektimin dhe marrjen e përgjegjësive ndaj përfitimeve sociale mbi ato monetare.