NATO përgatitet për zgjerimin e saj të 9-të

Për shkak se ka ndjekur politikën me "dyer të hapura", NATO gjatë viteve është zgjeruar 8 herë dhe e ka rritur në 30 numrin e anëtarëve të saj

30.06.2022