Pemët monumentale në rajone të ndryshme të botës dëshmojë historinë

Sipas të dhënave të 'One Tree Planet', e cila është një organizatë që ndihmon përpjekjet për ripyllëzim, një prej pemëve më të vjetra në botë është pema 4.852 vjeçare Methuselah

15.12.2021