Avionët ambulancë të Turqisë fluturuan në 53 shtete për 154 persona në pritje të shërimit

Këtë vit në Turqi janë transportuar me avionë ambulancë dhe janë trajtuar nga Ministria e Shëndetësisë 154 persona në nevojë për trajtim urgjent nga 53 shtete

27.11.2021