Poezitë e poetit atdhetar nga Shkupi, Abdulfettah Rauf do të prezantohen me lexuesit e tij pas 60 viteve

Poezitë e Abdulfettah Rauf, veprat e të cilit nuk kanë mundur të botohen prej shumë vitesh për arsye të ndryshme, do të publikohen me një libër të emërtuar "Përsëri për Atdheun" nga Shoqata për Edukim dhe Mendim "Fettah Efendi"

06.10.2021