TIKA ka zgjatur dorën miqësore të Turqisë me rreth 500 projektet që ka realizuar në Maqedoninë e Veriut

Gjatë periudhës 2015-2021 TIKA ka realizuar 493 projekte në Maqedoninë e Veriut në fusha të tilla si arsim, shëndetësi, infrastrukturë sociale dhe shërbime, prodhim, administratë dhe infrastrukturë civile, restaurim, ndihmë emergjente dhe humanitare

01.07.2021