Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
11.01.2022

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник
Fotoğraf: Cebrail Caymaz

Суви лисја од чинар се претвораат во уметнички дела во рацете на сириски уметник

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови