Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
08.11.2023

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

Големата џамија во Астана: Најголема џамија во Централна Азија
Fotoğraf: Aytaç Ünal

Големата џамија во Астана, главниот град на Казахстан, го носи епитетот најголема џамија во Централна Азија. Во оваа џамија, исламската архитектура се обединува со традиционалните казахстански мотиви. Внатрешниот дизајн на џамијата ги содржи боите на знамето на Казахстан. Куполата на оваа џамија е со радиус од 62 метри, а поседува четири минариња високи 134 метри. ( Aytaç Ünal - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови