Фестивал на светлосна уметност во Скопје

Фестивал на светлосна уметност во Скопје

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

 Фестивал на светлосна уметност во Скопје Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Во тек е второто издание на фестивалот „Skopje Light Art District“ - Меѓународниот фестивал на светлосната уметност, во рамките на кој се претставуваат дваесетина уметници, групи и музичари на 18 локации, кои со своите изложби, перформанси и 3Д-мапирања, го осветлуваат центарот на Скопје во различни бои ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови