Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Semih Yüksel - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Semih Yüksel

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Semih Yüksel - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Semih Yüksel

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Semih Yüksel - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Semih Yüksel

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Semih Yüksel - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Semih Yüksel

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Semih Yüksel - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Mustafa Çiftçi - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Mustafa Çiftçi - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Mustafa Çiftçi - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Mustafa Çiftçi - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи ( Mustafa Çiftçi - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

Рајските заливи на Турција каде се обединува плавата и зелената боја
Fotoğraf: İbrahim Aktaş

БУРСА (АА) - Убавите заливи на Турција преку процесот на контролирано нормализирање по мерките преземени против пандемијата на новиот вид коронавирус (Ковид-19), повторно ги пречекуваат своите домашни и странски туристи. ( İbrahim Aktaş - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови