Турција: Микро скулптор изработи шах со големина на леќа

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 1 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 2 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 3 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 4 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 5 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 6 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз (на фотографијата) по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 7 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 8 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

 9 Fotoğraf: AA

Турскиот микро скупторот Неџати Коркмаз (на фотографијата) по речиси 6 месечна работа, користејќи керамика, изработи шах со должина од 9 милиметри ( AA - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови