Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Mehmet Ali Özcan - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Mehmet Ali Özcan - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Emin Sansar

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Emin Sansar - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Emin Sansar

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Emin Sansar - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Emin Sansar

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Emin Sansar - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Emin Sansar

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Emin Sansar - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Emin Sansar

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Emin Sansar - Агенција Анадолија )

Турција: Историско отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар, стар 194 години
Fotoğraf: Emin Sansar

Продолжуваат подготовките за историското отворање на новиот објект на Претседателскиот симфониски оркестар (CSO) на 3 декември, што ќе биде еден од водечките музички центри на светските метрополи. Музичкиот кампус е составен од „Голема сала“ со вкупен капацитет од 2023 места, „Сина сала“ со капацитет од 500 места и „Историска сала на Претседателскиот симфониски оркестар“ со капацитет од 600 луѓе. ( Emin Sansar - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови