Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

Турција: Во Битлис започна патувањето на стадата овци кон планинските пасишта на Немрут
Fotoğraf: Şener Toktaş

БИТЛИС (АА) - Во областа Татван во градот Битлис, одгледувачи на животни со затоплување на временските услови своите стада започнаа да ги носат на висорамнините на планината Немрут. Одгледувачите од селото Кијидузу во текот на летото со првата светлина на денот својот ситен добиток го носат во висорамнините со плодни пасишта. ( Şener Toktaş - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови