Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

Турција: Браќа со ретка боја на очите привлекуваат внимание
Fotoğraf: Sergen Sezgin

БУРСА (АА) - Двајца браќа во западната област Бурса во Турција, го привлекуваат вниманието на луѓето со нивната ретка боја на очите ( Sergen Sezgin - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови