Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност

Во местото Тургутлу во турската област Маниса, 46-годишниот Ердинч Улуоглу (фото), кој не е во можност да ја користи десната рака поради парализа додека бил бебе, го привлекува вниманието со делата што ги изработува од отпадни дрвени предмети. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Во местото Тургутлу во турската област Маниса, 46-годишниот Ердинч Улуоглу (фото), кој не е во можност да ја користи десната рака поради парализа додека бил бебе, го привлекува вниманието со делата што ги изработува од отпадни дрвени предмети. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Ердинч Улуоглу кој не може да ја користи десната рака поради доживеаната парализа во детството, дрвените предмети што другите ги отфрлаат, тој ги претвора во уметнички дела. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Ердинч Улуоглу кој не може да ја користи десната рака поради доживеаната парализа во детството, дрвените предмети што другите ги отфрлаат, тој ги претвора во уметнички дела. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Ердинч Улуоглу кој не може да ја користи десната рака поради доживеаната парализа во детството, дрвените предмети што другите ги отфрлаат, тој ги претвора во уметнички дела. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Во местото Тургутлу во турската област Маниса, 46-годишниот Ердинч Улуоглу (фото), кој не е во можност да ја користи десната рака поради парализа додека бил бебе, го привлекува вниманието со делата што ги изработува од отпадни дрвени предмети. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Во местото Тургутлу во турската област Маниса, 46-годишниот Ердинч Улуоглу (фото), кој не е во можност да ја користи десната рака поради парализа додека бил бебе, го привлекува вниманието со делата што ги изработува од отпадни дрвени предмети. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Во местото Тургутлу во турската област Маниса, 46-годишниот Ердинч Улуоглу (фото), кој не е во можност да ја користи десната рака поради парализа додека бил бебе, го привлекува вниманието со делата што ги изработува од отпадни дрвени предмети. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Ердинч Улуоглу кој не може да ја користи десната рака поради доживеаната парализа во детството, дрвените предмети што другите ги отфрлаат, тој ги претвора во уметнички дела. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

Со една рака отфрлените предмети ги претвора во уметност
Fotoğraf: Kamil Tekmen

Во местото Тургутлу во турската област Маниса, 46-годишниот Ердинч Улуоглу (фото), кој не е во можност да ја користи десната рака поради парализа додека бил бебе, го привлекува вниманието со делата што ги изработува од отпадни дрвени предмети. ( Kamil Tekmen - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови