Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино
Fotoğraf: Admir Fazlagic

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино
Fotoğraf: Admir Fazlagic

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино
Fotoğraf: Admir Fazlagic

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино
Fotoğraf: Admir Fazlagic

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино
Fotoğraf: Admir Fazlagic

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

Скопје: По повод Светскиот ден на детето институциите обоени во сино
Fotoğraf: Admir Fazlagic

Во знак на одбележување на Светскиот ден на детето - 20 ноември, дел од институциите во Скопје се осветлени во сина боја како симболичен гест на заложбата за унапредување на правата на децата

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови