Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

Селото Гитхорн, холандската Венеција, годишно го посетуваат стотици илјади туристи Fotoğraf: Abdullah Aşıran

ГИТХОРН (AA) - Селото Гитхорн многумина го нарекуваат холандска Венеција, бидејќи е пристапно само со чамец. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Ова село е идеално за оние што сонуваат за помирен живот. Настанало уште во средниот век, а наместо патишта, има канали. Го направиле бегалците од подрачјето на Медитеранот, кои во овој регион се доселиле околу 1230 година. ( Abdullah Aşıran - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови