Птиците ткајачки градат гнезда како инженери

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 1 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 2 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 3 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 4 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 5 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 6 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 7 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 8 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 9 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

 10 Fotoğraf: Yasin Dikme

- Птиците „ткајачки“ (Ploceidae), кои живеат во руралните делови на Етиопија, своите гнезда на гранките од дрвјата ги градат со чувствителност на еден инженер, а целиот тој процес е забележан од камерата ( Yasin Dikme - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови