Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

Православните христијани во Северна Македонија го одбележуваат празникот Божиќ
Fotoğraf: Husamedin Gina

СКОПЈЕ (АА) - Православните христијани во Северна Македонија денеска го слават празникот Божиќ ( Husamedin Gina - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови