Папата Франциск во посета на Северна Македонија

Папата Франциск во посета на Северна Македонија

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, одржa света литургија со присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск пристигна во официјална посета на Северна Македонија Fotoğraf: Besar Ademi

СКОПЈЕ (АА) – Папата Франциск утрово пристигна на Меѓународниот аеродром Скопје каде беше пречекан од делегација предводена од претседателот на Северна Македонија Ѓорѓе Иванов и премиерот Зоран Заев. ( Besar Ademi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск ја започна официјалната посета на Северна Македониј Fotoğraf: Erkin Keçi

СКОПЈЕ (АА) – По пристигнувањето на Меѓународниот аеродром Скопје, папата Франциск на платото на Претседателската палата, Вила „Водно“, со официјална церемонија, беше пречекан од претседателот на Република Северна Македонија Ѓорѓе Иванов. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск ја започна официјалната посета на Северна Македониј Fotoğraf: Erkin Keçi

СКОПЈЕ (АА) – По пристигнувањето на Меѓународниот аеродром Скопје, папата Франциск на платото на Претседателската палата, Вила „Водно“, со официјална церемонија, беше пречекан од претседателот на Република Северна Македонија Ѓорѓе Иванов. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск ја започна официјалната посета на Северна Македониј Fotoğraf: Erkin Keçi

СКОПЈЕ (АА) – По пристигнувањето на Меѓународниот аеродром Скопје, папата Франциск на платото на Претседателската палата, Вила „Водно“, со официјална церемонија, беше пречекан од претседателот на Република Северна Македонија Ѓорѓе Иванов. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск ја започна официјалната посета на Северна Македониј Fotoğraf: Erkin Keçi

СКОПЈЕ (АА) – По пристигнувањето на Меѓународниот аеродром Скопје, папата Франциск на платото на Претседателската палата, Вила „Водно“, со официјална церемонија, беше пречекан од претседателот на Република Северна Македонија Ѓорѓе Иванов. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск ја започна официјалната посета на Северна Македониј Fotoğraf: Erkin Keçi

СКОПЈЕ (АА) – По пристигнувањето на Меѓународниот аеродром Скопје, папата Франциск на платото на Претседателската палата, Вила „Водно“, со официјална церемонија, беше пречекан од претседателот на Република Северна Македонија Ѓорѓе Иванов. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск ја започна официјалната посета на Северна Македониј Fotoğraf: Erkin Keçi

СКОПЈЕ (АА) – По пристигнувањето на Меѓународниот аеродром Скопје, папата Франциск на платото на Претседателската палата, Вила „Водно“, со официјална церемонија, беше пречекан од претседателот на Република Северна Македонија Ѓорѓе Иванов. ( Erkin Keçi - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, ќе одржи света литургија на која е најавено присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

Папата Франциск во посета на Северна Македонија Fotoğraf: Furkan Abdula

СКОПЈЕ (АА) - Во рамките на посетата на Северна Македонија папата Франциск на централниот градски плоштад „Македонија“ во Скопје, ќе одржи света литургија на која е најавено присуство на илјадници граѓани. ( Furkan Abdula - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови