Четиристотини гробници длабени во
29.09.2021

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. Во тек се археолошки ископувања во античкиот град Блаундос, кој е опкружен со длабоки долини. Во минатото овој град бил населен од оние што дошле од Македонија во походот на Александар Велики кон Анадолија, а подоцна градот бил припоен кон Кралството Пергамон и Римската Империја. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. Во тек се археолошки ископувања во античкиот град Блаундос, кој е опкружен со длабоки долини. Во минатото овој град бил населен од оние што дошле од Македонија во походот на Александар Велики кон Анадолија, а подоцна градот бил припоен кон Кралството Пергамон и Римската Империја. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. Во тек се археолошки ископувања во античкиот град Блаундос, кој е опкружен со длабоки долини. Во минатото овој град бил населен од оние што дошле од Македонија во походот на Александар Велики кон Анадолија, а подоцна градот бил припоен кон Кралството Пергамон и Римската Империја. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

Четиристотини гробници длабени во
Fotoğraf: Mehmet Çalık

Четиристотини гробници длабени во карпи, стари околу 1.800 години, украсени со мотиви, пронајдени се на стрмните падини кои го опкружуваат античкиот град Блаундос во местото Улубеј во турската област Ушак. Изјва даде п​​​​роф. д-р Бирол Џан, предавач на Одделот за археологија при Универзитетот „Ушак“, под чие водство се спроведуваат актуелните ископувања ( Mehmet Çalık - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови