Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
09.10.2021

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. Фото: Мозаикот "Ромска девојка" (Gypsy girl) ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. Фото: Бронзена статуа на Марс (Арес), римскиот бог на војната ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици
Fotoğraf: Abdula Berisha

Дел од 2.448 квадратни метри мозаици изложени во Музејот за мозаици Зеугма. ( Abdula Berisha - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови