Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

Индонезија: Џамијата со 99 куполи го привлекува вниманието на посетителите
Fotoğraf: Zul Kifli

МАКАСАР (АА) - Џамијата која има 99 куполи во Индонезија, привлекува внимание со својот уникатен дизајн ( Zul Kifli - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови