Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

Индонезија: Со огномет одбележан почетокот на 2020 година
Fotoğraf: Mahendra Moonstar

ЏАКАРТА (AA) - Жителите на Индонезија и бројни странски туристи со спектакуларни огномети влегоа во 2020 година ( Mahendra Moonstar - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови