Инвалидноста не е пречка: Делата на нишкиот цртач на графити на ѕидовите ширум Европа

Цртачот на графити, Миња Јандриќ (25), со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави на ѕидовите на Северна Македонија,Турција, Грција, Германија, Холандија. Во родниот град Ниш прошара повеќе од стотина фасади. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 1 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 2 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 3 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 4 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 5 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 6 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 7 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 8 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 9 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 10 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

 11 Fotoğraf: Sasa Djordjevic

- Дваесетпетгодишниот цртач на графити, Миња Јандриќ, со тој вид улична уметност се занимава веќе 11 години. Ова момче, родено со скратени подлактици, телесниот недостаток не го спречи потписот „Nox“ да го стави наѕидовите на Турција, Македонија, Грција, Германија, Холандија. ( Sasa Djordjevic - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови