Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. Реџеп Чалаковски - жител на Мелница (PHOTO R) ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Umeys Sulejman

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Admir Fazlagikj

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. ( Admir Fazlagikj - Агенција Анадолија )

Зимата и пандемијата дополнително ја отежнуваат состојбата на сиромашните семејства во Мелница
Fotoğraf: Umeys Sulejman

ВЕЛЕС (АА) - Сиромаштијата е еден од поголемите проблеми во Република Северна Македонија со кои се соочуваат голем број граѓани, а семејството Чалаковски од велешкото село Мелница се само едно од многумина семејства кои се соочуваат со сиромаштијата. Атиџе Чалаковска - жител на Мелница (PHOTO) ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови