Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

Во Скопје отворена изложба за ромските носии и занаети
Fotoğraf: Umeys Sulejman

СКОПЈЕ (АА) - Во Галеријата „КО-РА“ во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Скопје отворена е изложба на ромски носии од Скопје и мултимедијална изложба за ромските занаети од антропологот Даниел Петровски ( Umeys Sulejman - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови