Величествена градба на османлиската архитектура: Палата „Исхак Паша“

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 1 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 2 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 3 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 4 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 5 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 6 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 7 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 8 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 9 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 10 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 11 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 12 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 13 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

 14 Fotoğraf: Ali Balıkçı

- Палатата „Исхак паша“ плени со својот изглед, благодарение на специфичната поставеност, историјат и архитектура ( Ali Balıkçı - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови