New Year 2020 firework in Thailand

New Year 2020 firework in Thailand

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

New Year 2020 firework in Thailand Fotoğraf: Guillaume Payen

- Дочекот на новата година е организиран пред познатиот трговски центар ИконСиам, а насобраните луѓе имаа можност да уживаат во фантастичниот огномет кој траеше неколку минути. ( Guillaume Payen - Агенција Анадолија )

instagram_banner

Од Турција, од светот, од небо, од копно, најмоќните фотографии од самото место на настаните на нашиот Instagram профил. Следете нѐ

Најнови