Тутунските компании вредни милијарди долари продолжуваат да дистрибуираат смрт со „производи од новата генерација“

– Процентот на возрасни лица кои консумираат тутунски производи во светот се намали од 22,7 проценти во 2007 година на 19,6 проценти во 2019 година. Стапката на корисници на тутунски производи во светот се зголеми на 22,3 отсто во 2020 година.

02.06.2022