Најнаселени градови во светот

На графикот се претставени најнаселените светски метрополи

17.03.2022