Северна Македонија со највисоки пензии, Албанија со најголем број пензионери

Косово, покрај тоа што има најнизок број пензионери, исто така е земја со најниска месечна пензија во регионот.

22.01.2022