Антиисламските напади во Франција се зголемија за 53 отсто во 2020 година

- Антиисламските напади во Франција се зголемија за 53 отсто во 2020 година, во споредба со претходната година

29.01.2021