Старите дрвја во различни делови на светот, сведоци на историјата

– Според податоците на добротворната организација „One Tree Planet“, која помага во напорите за пошумување, едно од најстарите дрвја во светот е Метузалем, старо 4.852 години

15.12.2021