Светот старее: Постарите лица до 2050 година ќе сочинуваат 22 проценти од светската популација

- За подигнување на јавната свест за здравјето на постарите лица и подигнување на здравствениот и социјалниот животен стандард на старите лица, со одлуката донесена од ОН во 1990 година, 1 октомври е прогласен за Светски ден на стари лица

30.09.2021