هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (٢)

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (٢)

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (٢)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (٢)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (٢)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

هەولێر.. بە زیکر و لەخۆدان یادی لەدایکبوونی پێغەمبەر کرایەوە (1)
Fotoğraf: Yunus Keleş

شێخی تەریقەتی قادری، شێخ عیسا دارەخوورمایی: "ئەم رێوڕەسمە بەبۆنەی لەدایکبوونی حەزرەتی پێغەمبەرە دروودی خوای لەسەر بێت و ساڵانە بەڕێوەدەچێت، ئەو ئێمەی موشەڕەفکردووە بە ئیسلام و رێنیشاندەری ئێمە بووە و بەم بۆنەیەوە هەڵدەستین بە ئاهەنگگێران و خۆشی و خەڵک هەرچی بۆ ئەم بۆنەیە بکات هێشتا کەمە". ( ئاژانسی ئانادۆڵو - Yunus Keleş )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین