گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات
Fotoğraf: Yassine Gaidi

گوڵی یاسمین هاوینی تونس بۆندار دەكات - گوڵی یاسمین ئەو گوڵەیە كە ئێوارانی وەرزی هاوینی گوندی سیدی بوسەعید تەواو بۆندار دەكات. تونس ــ AA ( Yassine Gaidi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین