دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دوو تەقینەوەی خۆکوژی ناوەڕاستی بەغدای پایتەختی عێراقیان ھەژاند Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

سوپای عێراق رایگەیاند "ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی دوو تەقینەوە خوکوژییەکەی گۆڕەپانی تەیەران ناوەڕاستی بەغدا کوژراون، بەرزبووەتە بۆ ٢٨ کەس و ژمارەی قوربانییەکانیش گەیشتووەتە ٧٣ کەس". ( Murtadha Al-Sudani - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین