پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان
Fotoğraf: Hüdayi Gümüş

پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان له‌ وان - له‌ شارۆچكه‌ی چاتاك كه‌ به‌ سرووشته‌ تێكنه‌چووه‌كه‌ی پارێزگای وان ناسراوه‌ شه‌ممه‌ و یه‌كشه‌ممه‌ كه‌ رۆژانی كۆتایی هه‌فته‌ و پشوون له‌ توركیا به‌مه‌به‌ستی بەسەربردنی کاتێکی خۆش هاووڵاتییان رووی تێ ده‌كه‌ن و به‌شێكیشیان به‌شداری یاری به‌له‌مه‌وانی پێشبڕكێی سه‌وڵ لێدان ده‌كه‌ن. ( Hüdayi Gümüş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین